Treści modlitwy codziennej

W naszej modlitwie obficie korzystajmy z treści, które podaje nam Kościół Katolicki – z najważniejszą, modlitwą Pańską – Ojcze nasz. Kompletujmy i otwierajmy skarbiec tradycyjnych modlitewników i śpiewników, i módlmy się – słowem pokornym, ufnym, serdecznym. Także własnym słowem możemy kierować modlitwę do Pana Boga, Matki Bożej, Aniołów i Świętych.
Św. Ignacy Loyola w Ćwiczeniach duchownych daję wskazówkę:

„Rozmowę końcową, ujmując ją trafnie, należy odbyć tak, jakby przyjaciel mówił do przyjaciela albo sługa do pana swego, już to prosząc o jaką łaskę, już to oskarżając się przed nim o jakiś zły uczynek, już to zwierzając mu się ufnie ze swoich spraw i prosząc go w nich o radę”.

Nie ustawajmy w modlitwie – codziennej!