Różnice obiektywne

Kult sprawowany od kilkudziesięciu lat w oficjalnych strukturach kościelnych jest kultem, który różni się od kultu katolickiego, sprawowanego przez Kościół Katolicki przez wieki.
Doktryna krzewiona od kilkudziesięciu lat w oficjalnych strukturach kościelnych jest doktryną, która różni się od doktryny katolickiej, krzewionej przez Kościół Katolicki przez wieki.