Fundament: prawda

Fundament prawego rozumu: Dopuścić prawdę do głosu.
Prawda nie zależy od statystyki – od tego, czy tylko jeden człowiek, czy wielu, mówi prawdę.

„I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi” (J 8, 32).