Dobra modlitwa prowadzi do zbawienia

Pisał Św. Alfons Maria Liguori: „Kto się modli, ten się zbawi. Kto się nie modli, ten się potępi”.
Trzeba więc się modlić, aby uniknąć potępienia w piekle i aby się zbawić, osiągnąć życie wieczne z Bogiem – Niebo.