Staranność w modlitwie

Modlitwa nasza powinna być niespieszna i staranna, mająca na uwadze do Kogo i co mówimy. Słowa powinniśmy wymawiać starannie – z szacunkiem i pobożnością. Mówimy do Pana Boga.

Co to znaczy: modlić się w skupieniu?
Modlić się w skupieniu to  znaczy: pamiętać, że mówimy do Boga, a więc powinniśmy się modlić z głębokim szacunkiem i pobożnością, pilnie unikając roztargnienia, a więc myśli niezwiązanych z modlitwą (Katechizm Katolicki Św. Piusa X).