Skarbiec katolickich śpiewników

Sięgajmy do tradycyjnych katolickich śpiewników i modlitewników! Znajdziemy tam teksty katolickich pieśni, związanych z okresami roku kościelnego, świętami, tajemnicami wiary i kultem Świętych.
Teksty te zawierają katolickie ortodoksyjne treści. Są więc śpiewanym katechizmem.
Teksty te są uwielbieniem Boga i Świętych. Są więc śpiewaną modlitwą.
Teksty te wyrażają duchowe usposobienia duszy wobec opiewanych tajemnic wiary. Są więc doskonałą szkołą kształtowania duchowości katolickiej.
Teksty te mobilizują do prowadzenia życia bogobojnego. Są więc szkołą życia świętego.
Sięgajmy do tradycyjnych katolickich pieśni!
Możemy je śpiewać – w kościele lub w domu.
Możemy je także odczytywać – głośno lub w ciszy – jako naszą modlitwę.


W naszym duszpasterstwie wprowadzamy ważny detal:
Przed Apelem Jasnogórskim będziemy śpiewać tradycyjną pieśń.
Śpiewajmy Bogu z serca – pełnym głosem!

Qui bene cantat, bis orat.
Kto dobrze śpiewa, dwa razy się modli.