Z naszej kruchty strategicznej

Dziełko przez wieki wiele dusz doprowadziło do Pana Boga. Jeden rozdział czytany w skupieniu – na przykład przy wieczornej modlitwie – będzie i nam wielką pomocą w kierowaniu naszej duszy ku Panu Bogu i coraz wierniejszemu wypełnianiu Woli Bożej.
Codzienne czytanie katolickich dzieł duchowych jest nie do przecenienia. W czasach zdrady prawego rozumu i wiary jest wymogiem niezbędnym. Pilnym!

Katolik czyta.
Katolik kształci się chętnie.