Wspomożenie wiernych, módl się za nami.

Św. Jan Bosko bardzo wiele łask otrzymał z Nieba, wzywając Matkę Bożą wezwaniem:

Auxílium Christianórum, ora pro nóbis.
Wspomożenie wiernych, módl się za nami.

I my często wzywajmy Matkę Bożą tym wezwaniem.