Okropny grzech

Każdy grzech jest okropny. Zwłaszcza grzech ciężki, śmiertelny. Okropnym grzechem jest opuszczenie niedzielnej Mszy Świętej, gdy ma się możliwość dojechania w promieniu 100 kilometrów. A powody mogą być dalece niewystarczające, jak na przykład koneksje rodzinne czy towarzyskie.

„Będziesz miłował Pana Boga twego, ze wszystkiego serca twego i ze wszystkiej duszy twojej i ze wszystkiej myśli twojej. To jest największe i pierwsze przykazanie” (Mt 22, 36-38).