Śp. Ks. Zbigniew Szymerowski SDB

Dzisiaj we Wrocławiu w godzinach wieczornych w 79 roku życia zmarł Ks. Zbigniew Szymerowski SDB.
Był moim katechetą w latach licealnych i głosił kazanie na mojej Mszy prymicyjnej.

Réquiem aetérnam dona éi Dómine,
et lux perpétua lúceat éi. Requiéscat in pace.
Amen.