8 lat łaski

6 lutego Roku Pańskiego 2022 mija 8 lat, od kiedy rozpocząłem odprawianie Mszy Świętej w rycie rzymskim.
Od tego czasu motywacja się uprościła. O ile dawniej byłem skłonny podkreślać sam fakt podjęcia decyzji, o tyle dzisiaj widzę kwestię po prostu w perspektywie katolickiego obowiązku. Msza posoborowa – novus ordo missae – obiektywnie nie jest kultem katolickim. Msza Święta w rycie rzymskim jest kultem katolickim. Katolik ma obowiązek związania się wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z kultem katolickim. Katolicki duchowny ma obowiązek sprawowania wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie katolickiego kultu. Należy więc po ośmiu latach powiedzieć: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; cośmy winni byli uczynić, uczyniliśmy” (Łk 17, 10).
Za obfitość łask płynących z odprawiania Mszy Świętej w rycie rzymskim – Bogu niech będą dzięki. Niech będzie Bóg uwielbiony!