Z naszej kruchty strategicznej

Jedno z klasycznych dzieł katolickich, wprowadzających w tajemnicę modlitwy Różańcowej. Wielki maryjny święty kapłan je napisał!
Uważne czytanie tego dzieła odsłoni przed nami teologiczne i duchowe skarby Różańca, i zapali nas do codziennej gorliwej modlitwy Różańcowej!
Katolik czyta.
Katolik kształci się chętnie.