Poświęcenie chleba i wody w święto Św. Agaty

W Rituále Románum znajduje się formuła Błogosławieństwa chleba i wody przeciw niebezpieczeństwu ognia, związanego ze świętem Św. Agaty, Dziewicy i Męczennicy.
Po Mszy Świętej kapłan odmawia Psalm 66, Modlitwę Pańską (w ciszy), wezwania oraz modlitwę błogosławieństwa, w której prosi Pana Boga o błogosławieństwo i uświęcenie chleba i wody ku czci Św. Agaty, Dziewicy i Męczennicy, aby były skuteczną ochroną przeciw niebezpieczeństwu ognia. Następnie kapłan kropi wodą święconą chleb i wodę.
Przybywajmy dzisiaj, w święto Św. Agaty, Dziewicy i Męczennicy, na Mszę Świętą w rycie rzymskim i przynieśmy ze sobą chleb i wodę.


Chleb Św. Agaty od ognia strzeże chaty.