Do Pana Boga należy ostatnie słowo

Ostateczne słowo nie należy do globalistów. Dzieje świata toczą się w ręku Bożym. Życie doczesne każdego człowieka kończy się sądem szczegółowym. Dzieje świata zakończą się Sądem Ostatecznym.