Adekwatne spojrzenie na kapłaństwo

W aktualnych czasach nasilającego się zamętu powszechnego zachowanie adekwatnego spojrzenia na Sakrament Kapłaństwa jest jednym z zadań najpilniejszych, aby dochować wierności katolickiej wierze i nieskażony katolicki depozyt wiary przekazać następnym pokoleniom. – więcej