Żywoty Świętych

Oczywiste jest, że mobilizując wiernych do codziennego czytania żywotów Świętych, nie mam na myśli tylko książki zatytułowanej Żywoty Świętych. Chodzi w ogóle o codzienne czytanie żywotów Świętych.


Jedno z dostępnych opracowań hagiograficznych – więcej