Globalistyczny proceder depopulacyjny

Remedium fundamentalne?
Mądry garnie się do Boga. Na katolicką Mszę Świętą w rycie rzymskim przybywa jak najczęściej – o ile możności, codziennie.
I modli się – odmawia codziennie Różaniec, o ile możności, wspólnie. Przybywa tam, gdzie codziennie wspólnie odmawiany jest Różaniec.
Mądry garnie się do Boga! – więcej