Chrzest Święty w sytuacji nagłej

To każdy katolik powinien dokładnie wiedzieć – znać na pamięć! – i w razie potrzeby Chrztu Świętego udzielić, w domu, w szpitalu, czy w innym stosownym miejscu. Chodzi o cásus úrgens – przypadek naglący, na przykład, kiedy dziecko byłoby zagrożone śmiercią – kiedy niezwłocznie Chrztu Świętego należy udzielić. Wystarczy wtedy, gdy jest tylko jedna osoba, która Chrztu Świętego udzieli.

Aby ważnie udzielić Chrztu Świętego, należy – mając intencję czynienia tego, co czyni Kościół – polać głowę wodą (w sytuacji naglącej wystarczy czysta naturalna woda, nawet niepoświęcona) i w tym samym czasie wypowiedzieć słowa:

Ja ciebie chrzczę w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego”.

Wodą polewa się głowę w takiej ilości, aby woda spływała.
Polewa głowę wodą i wypowiada słowa jedna i ta sama osoba.