O spowiedzi – detal istotny

Na spowiedzi kapłan – przed udzieleniem rozgrzeszenia – nadaje penitentowi pokutę, którą należy wypełnić jak najszybciej (o ile spowiednik nie nakazał inaczej) i dokładnie tak, jak spowiednik polecił. Bardzo ważne jest, aby pokutę odprawić, będąc w stanie łaski, a nie na przykład wtedy, kiedy znowu popełnimy grzech ciężki.
Papież św. Pius X w Katechizmie naucza:

Kiedy należy wypełnić zadaną pokutę?
Jeżeli spowiednik nie określi czasu, to zadaną pokutę należy wypełnić w miarę możności jak najszybciej i będąc w stanie łaski.

Powtórzmy: nadaną przez kapłana pokutę należy odprawić, będąc w stanie łaski uświęcającej.