Dla niewiast

Żony i Matki, czytajcie z uwagą żywot Świętej Moniki! Jeżeli przyjęłyście od Pana Boga łaskę wiary katolickiej, dołóżcie starań, aby i Waszych bliskich pozyskać dla katolickiego kultu i dla wiary katolickiej. Skutecznie to uczynicie – za przykładem Świętej Moniki – przez własny dobry przykład, przez wytrwałą modlitwę i przez słowo pouczenia i upomnienia. Czytajcie z uwagą żywot Św. Moniki i proście tę świętą żonę i matkę o pomoc w najważniejszej sprawie: zbawienia duszy swojej i dusz Waszych bliskich!


Jeden z żywotów – dostępny w naszej kruchcie strategicznej: