Przeciw uzurpacji czynników państwowych

„Im większych ofiar i ograniczeń materialnych domaga się rząd od pojedynczego człowieka i rodzin, tym święciej musi uszanować i pozostawić nietkniętymi uprawnienia sumień” (Pius XII, encyklika Summi pontificátus).