Nie wychodź z kaplicy zaraz po Mszy Świętej. Zostań i słuchaj z uwagą!

Kto po raz pierwszy przekracza progi duszpasterstwa, w którym codziennie nie tylko odprawiana jest Msza Święta w rycie rzymskim, ale i kapłan codziennie naucza po katolicku, niech nie ogranicza się do Mszy Świętej, lecz niech chętnie pozostaje, aby z uwagą słuchać katolickiego pouczenia – kierowanego dla dobra i zbudowania dusz. Słuchanie słowa prawdy jest konieczne dla zachowania wiary katolickiej i dochowania jej wierności do końca. „Wiara ze słuchania” – fides ex auditu (Rz 10, 17).
Mądry weźmie przykład ze Świętych, którzy chętnie słuchali słów katolickich. Św. Teresa z Avili pisała: „Nigdy w życiu nie przykrzyło mi się słuchać rozmowy o Bogu”.