Obowiązek upomnienia

O ileż mniej byłoby w naszych rodzinach grzechu, gdyby praktyka karcenia i upominania była stałym przejawem troski wychowawczej rodziców wobec swoich dzieci!
Rodzice mają święty obowiązek karcić i upominać swoje dzieci.
Św. Jan Bosko pisał w Liście z Rzymu, podając salezjanom między innym wskazówki wychowawcze:

Nikt dla zaspokojenia własnych wygód nie zaniedba najściślejszego obowiązku czujności; nikt też dla próżnego względu ludzkiego nie powstrzyma się od upomnienia tego, kogo upomnieć należy. Jeżeli będzie panować prawdziwa miłość, nie będzie się szukało niczego innego, jak tylko chwały Bożej i zbawienia dusz”.