Nasza lektura codzienna

Wiele światła prawdy otrzymamy przez codzienną lekturę ortodoksyjnych katolickich treści. Czytajmy codziennie!

Czytam codziennie tradycyjne katolickie katechizmy.
Przynajmniej jedną stronę dziennie. Codziennie.

Czytam codziennie żywoty Świętych.
Przynajmniej jedną stronę dziennie. Codziennie.

Czytam codziennie tradycyjne katolickie pouczenia o życiu duchowym.
Przynajmniej jedną stronę dziennie. Codziennie.

Pilnuj czytania” (1 Tm 4, 13)!