Pożytki upomnienia

Papież Św. Grzegorz Wielki w Regule pasterskiej pisze:

Słowa skarcenia są jakby kluczem, który odsłania winę, nierzadko nie znaną nawet temu, kto ją popełnił”.

O ileż mniej byłoby w naszych rodzinach grzechu, gdyby praktyka karcenia i upominania była stałym przejawem troski wychowawczej rodziców wobec swoich dzieci.
Rodzice mają święty obowiązek karcić i upominać swoje dzieci.