Z naszej kruchty strategicznej

Dzisiaj przypada uroczystość Świętej Rodziny. Bardzo będzie nam pożyteczne sięgnąć w tych dniach z uwagą do nauczania prawowitego katolickiego papieża na temat wychowania.
Katolik czyta.
Katolik kształci się chętnie.