Żyj, nie umieraj!

Św. Pius X naucza w Katechizmie:

Kto jest żywym członkiem Kościoła?
Żywymi członkami Kościoła są wyłącznie sprawiedliwi, to znaczy osoby znajdujące się w stanie łaski Bożej.
Kto jest martwym członkiem Kościoła?
Martwymi członkami Kościoła są wierni znajdujący się w stanie grzechu śmiertelnego.

Mądrość duszy katolickiej: Jeśli ma nieszczęście popełnić grzech ciężki – NIE ZWLEKAJĄC, biegnie do spowiedzi. Dobrze przygotowana i dobrze odprawiona spowiedź przywraca życie duszy.
Spowiadajmy się u kapłana katolickiego, nieskazitelnej ortodoksji doktrynalnej, nawet jeśli trzeba dojechać 100 kilometrów albo więcej.