U fundamentów

Fundamentem wierności małżeńskiej i pomyślnego życia rodzinnego jest zachowanie stanu łaski uświęcającej i dochowanie wierności niezmutowanej wierze katolickiej przez wszystkich członków rodziny. Ileż nieszczęść sprowadza na małżeństwa i rodziny grzech śmiertelny oraz wyznawanie krzewionej powszechnie od kilkudziesięciu lat zmienionej religii!
Wracajmy do życia w stanie łaski uświęcającej – przez 365 dni w roku!
Wracajmy do wiary katolickiej – poznawanej przez codzienne czytanie tradycyjnych katolickich katechizmów. Przynajmniej jedną stronę dziennie. Codziennie!