Powód prozaiczny

Niektóre dusze nie poprawiają się, bo poprawić się nie chcą. Choć niektóre mówią, że chcą – ale to tylko mówienie, bo woli poprawy w nich nie ma. Można kochać bardziej swoje złe przyzwyczajenia, grzechy powszednie czy ciężkie, bardziej niż Pana Boga. To jest mocna bariera. Przy pomocy łaski Bożej trzeba ją pokonać!
Jak jest z moją duszą?