Dusza czysta. Zwycięska!

Mówimy o pokusach niezależnych od nas, a więc takich, na które sami się dobrowolnie nie narażamy.
Choćby pokusy były okropne, długotrwałe i uciążliwe, dopóki je z pomocą łaski Bożej wytrwale siłą woli oddalamy, nie ma mowy o grzechu. W ogniu walki dusza się wzmacnia w wierności łasce.