Danina miłości całkowita

Z miłości do Pana Boga (największe i pierwsze przykazanie!) pilnie dochowujmy wierności naszym codziennym praktykom modlitewnym. Nawet małe zaniedbanie w modlitwie (choćby opuszczenie jednego Zdrowaś Maryjo) osłabia naszą miłość do Pana Boga, osłabia naszą wolę i jest uchyleniem furtki diabłu.
I cedry Libanu padają. I wielkie postacie w historii padały, niszcząc swój prestiż, autorytet i dorobek. W niejednym przypadku początkiem upadku było zaniedbanie w modlitwie. Wyciągnijmy wnioski!

I jeszcze ważne: nie zabierajmy się za działania o szerszym zasięgu w obronie katolickiego kultu i katolickiej wiary, jeśli nie jesteśmy ludźmi ugruntowanymi w modlitwie, jeśli zaniedbujemy się w modlitwie. Diabeł będzie wodził nas za nos – często w okolice pychy i błędu.
Modlitwa. Kiedy diabeł przestałby kusić, powyższe przypomnienia nie byłyby już potrzebne.