Bądźmy ludźmi źródeł poważnych!

Wytrwała lektura ortodoksyjnych katolickich treści – począwszy od tradycyjnych katolickich katechizmów – uczyni nas kompetentnymi w elementarnej kwestii odróżnienia katolickiej ortodoksji od heterodoksji (odkształceń, błędów i odstępstwa od katolickiej wiary).
Poza tym, te właśnie ortodoksyjne treści katolickie uczyńmy kryterium diagnostycznym trwającej od ponad pięćdziesięciu lat w strukturach kościelnych sytuacji. Gdybyśmy pozostali w tej kwestii tylko na poziomie prywatnych opinii mnogich i publicystycznego szumu, bylibyśmy w sytuacji metodologicznie wysoce niewystarczającej.
Wytrwała lektura ortodoksyjnych katolickich treści – począwszy od tradycyjnych katolickich katechizmów – uczyni nas kompetentnymi zarówno w znajomości katolickiej wiary, jak i w trafnej i adekwatnej analizie i ocenie procesów, mających miejsce w strukturach kościelnych od ponad pięćdziesięciu lat. Bądźmy ludźmi lektury poważnej! – więcej