Diabeł na Watykanie

Nie wolno tym ludziom ufać!
A co należy czynić?
Modlić się o wytrwanie w wierze katolickiej.
Lex credendi. Poznawać wiarę katolicką, czytając codziennie tradycyjne katolickie katechizmy. Przynajmniej jedną stronę dziennie. Codziennie.
Lex orandi. Związać się wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z kultem katolickim – Mszą Świętą w rycie rzymskim.
Pomocne i umacniające nas w wierności będzie także dokładne poznawanie historii Kościoła z czasów, kiedy nurty heretyckie zdominowały struktury kościelne. Chodzi przede wszystkim o wiek IV (arianizm) oraz o wiek XVI (anglikanizm). Czytajmy wiele o Świętych z tych okresów.
Katolik czyta. Katolik kształci się chętnie.
Tylko wiara katolicka jest prawdziwa.
Tylko wiara katolicka do zbawienia prowadzi.
Już jest czas świadectwa. Czas próby na miarę historyczną.
Dochowajmy wierności wierze katolickiej!


Mówi Pan nasz Jezus Chrystus: „I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. A iż się rozmnoży nieprawość, oziębnie miłość wielu. Kto zaś wytrwa aż do końca, ten będzie zbawiony” (Mt 24, 11-13).