Z naszej kruchty strategicznej

Folder O SPOWIEDZI, zawierający formułę spowiedzi oraz informacje pomocne do dobrego przygotowania i dobrego odprawienia spowiedzi.
Dusza poważnie traktująca Sakrament Pokuty dokładnie zapozna się z podanymi treściami i uwzględni je przy odprawianiu spowiedzi.

Formuła spowiedzi.pdf

(do wydruku obustronnego w formacie A4;
po wydrukowaniu, kartkę składamy do formatu A5)