Z naszej kruchty strategicznej

Te trzy broszury – w tej kolejności – są wystarczającym fundamentem, aby podjąć decyzję i wytrwać w niej: wiążę się wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z kultem katolickim – Mszą Świętą w rycie rzymskim.
Teksty na stałym wyposażeniu naszej kruchty strategicznej. Wracajmy do nich po wielekroć!

Katolik czyta.
Katolik kształci się chętnie.