Diabeł nie śpi

Jednym z przejawów działania diabła jest skutecznie wyperswadowanie niejednej duszy, aby (pod rozmaitymi pretekstami) codziennie nie odwiedzała z uwagą poniższych trzech adresów. Wyraźniej: diabeł jest pilnie zainteresowany, aby dusze codziennie nie odwiedzały z uwagą poniższych trzech adresów. Te trzy adresy mieszają mu szyki! Te oto:

sacerdoshyacinthus.com

verbumcatholicum.com

actualia.blog

Adresy te są nie po myśli diabła, a wielce pożyteczne dla dusz, dla ich wierności wierze katolickiej, dla ich szybszego postępu i dla ich zbawienia.
Czytający te słowa niech przywoła wymagania prawego rozumu i niech decyzje poważne podejmie – dla dobra własnej duszy i dla postępu w świętości: powyższe trzy adresy odwiedzać będę CODZIENNIE. I z UWAGĄ.
Są dusze, które już to zrozumiały. I tak praktykują.