Czyste słowo kapłana

Św. Jan Bosko bardzo zwracał uwagę i tego uczył salezjanów, aby w swoich wypowiedziach bardzo starannie strzec się wszelkich słów, wyrażeń, sfomułowań czy tematów, które nawet z daleka mogłyby pobrzmiewać nieczystością, czy budzić w słuchaczach nieczyste skojarzenia. Wysoki stopień kapłańskiej odpowiedzialności za słowo. Wysoki stopień kapłańskiej odpowiedzialności za zbawienie dusz.