Przyjście

Tajemnica przyjścia Chrystusa dokonała się przed dwoma tysiącami lat w stajence betlejemskiej. Od tej daty liczymy czas naszej ery, czas po Narodzeniu Chrystusa.
Tajemnica przyjścia Chrystusa dokona się na końcu czasów, kiedy Pan nasz Jezus Chrystus przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Będzie Sąd Ostateczny.
Tajemnica przyjścia Chrystusa dokonuje się na każdej katolickiej Mszy Świętej, kiedy katolicki kapłan pośród nabożnego milczenia kanonu, wypowiada słowa przeistoczenia, konsekracji.