Dopuścić prawdę do głosu

Tragiczne padanie plackiem przed globalistyczną inżynierią świata (a także tragiczna niechęć do prawdy u znacznej części starszego pokolenia) woła o remedium pilne: nieskorumpowaną wierność prawdzie. – więcej