Przestroga prawowitego Papieża

Wstępnie polecam lekturę, która nas poważnie przestrzeże i wiele nauczy. I zmobilizuje do działań stosownych. Encyklika powstała przed II Wojną Światową i dotyczy sytuacji katolików wobec nasilającego się w Niemczech reżimu nazistowskiego: Pius XI, Mit brennender Sorge (co się tłumaczy: Z palącą troską).
Czytając z uwagą, podstawmy sobie, na miejsce tegoż reżimu, aktualne zapędy i procedery globalistyczne.
Katolik czyta.
Katolik kształci się chętnie.


Zaledwie wyimek: „Kto wynosi ponad skalę wartości ziemskich rasę albo naród, albo państwo, albo ustrój państwa, przedstawicieli władzy państwowej, albo inne podstawowe wartości ludzkiej społeczności, które w porządku doczesnym zajmują istotne i czcigodne miejsce, i czyni z nich najwyższą normę wszelkich wartości, także religijnych, i oddaje im cześć bałwochwalczą, ten przewraca i fałszuje porządek rzeczy stworzony i ustanowiony przez Boga-Człowieka, i daleki jest od prawdziwej wiary w Boga i od światopoglądu odpowiadającego takiej wierze”.