Prawy rozum

Prawy rozum poznaje prawdę.
Prawy rozum odróżnia prawdę od błędu.
Prawy rozum nazywa prawdę prawdą, a błąd błędem.
Prawy rozum dopuszcza prawdę do głosu.
Prawy rozum idzie za poznaną prawdą.
Prawy rozum pozwala prawdzie porządkować swoje życie.
Prawy rozum pozwala prawdzie organizować swoje życie.