Kontrrewolucja

Rewolucja. Rewolucjoniści. W strojach świeckich i duchownych. W to im graj, jeśli ludzie poddają się potulnie ich bezbożnym dyrektywom. Potulność dobrych rozzuchwala rewolucję. Potulność dobrych rozzuchwala rewolucjonistów.
Nie przeceniajmy statystyki! Kontrrewolucja rozpoczyna się od pojedynczej duszy, poddającej się działaniu łaski Bożej.
Prawowity papież Pius XI, charakteryzując wielorakie skutki odstępstwa od Chrystusa, pisał w encyklice Quas primas:

Może to niekorzystne położenie należy przypisać opieszałości lub bojaźliwości dobrych, którzy wstrzymują się od walki lub zbyt miękko się sprzeciwiają; skutkiem czego wrogowie Kościoła nabierają większej zuchwałości i odwagi. Atoli gdyby wszyscy wierni zrozumieli, że mają obowiązek pod sztandarami Chrystusa Króla odważnie i wciąż walczyć, wtedy by z apostolską gorliwością starali się pojednać z Bogiem zabłąkanych i nie oświeconych i aby prawa Boże były nienaruszone.