Dogmat i pobożność

Pięknie powiedział Kard. Manning: dogmat jest prawdziwie źródłem pobożności.
Tylko na bazie integralnie przyjętego depozytu wiary może rozkwitać w duszy prawdziwa pobożność katolicka.
Jednym z pożytków codziennego czytania tradycyjnych katolickich katechizmów – a więc coraz lepszego poznawania depozytu wiary – jest kształtowanie w naszej duszy prawdziwie katolickiej pobożności. Bez braków, subiektywnych przerysowań i deformacji.
Katolik czyta. Katolik kształci się chętnie.
Czytajmy codziennie tradycyjne katolickie katechizmy.
Przynajmniej jedną stronę dziennie.
Codziennie!


„Tak to wielką do wszystkiego pomocą jest wiedza i nauka” (Św. Teresa z Avili, Księga fundacji).