Módlmy się za katolickie duchowieństwo codziennie!

Na garstce duchownych spoczywa dzisiaj zaszczytny ciężar zachowania i krzewienia nieskazitelnego, niezmutowanego katolickiego depozytu wiary, który Kościół Katolicki zachował i głosił przez wieki. Za tych duchownych módlmy się codziennie, podejmujmy w ich intencji posty i inne umartwienia, prosząc Pana Boga dla nich o zdrowie i o obfitość łask, aby w czasach nasilającego się zamętu powszechnego, katolicką misję kapłańską wypełnili wiernie do końca – dla chwały Bożej i dla zbawienia wielu dusz.