Kazanie na dzisiejszą niedzielę

Temat – w aktualnych okolicznościach – jeden z najwyższej pilności: O codziennym czytaniu tradycyjnych katolickich katechizmów.
Repetíta iúvant. Rzeczy powtarzane są pomocne.