Z naszej kruchty strategicznej

Dzisiejsze święto Św. Stanisława Kostki, patrona Polski, niech nas zmobilizuje do dokładniejszego poznania tego wielkiego Świętego. Jedna z cennych biografii wkrótce w naszej kruchcie strategicznej!