Z naszej kruchty strategicznej

Jeden rozdział w skupieniu codziennie odczytany, na przykład przy wieczornej modlitwie, wielce nam dopomoże do kierowania duszy naszej ku Panu Bogu.