Wytrwaj w modlitwie codziennie!

Niektóre dusze popełniają błędy w modlitwie. Na przykład, kiedy popełnią grzech ciężki, porzucają modlitwę. Albo: kiedy wzmagają się rozproszenia, zniechęcają się i bardzo sobie nisko cenią własną modlitwę, albo ją zaniedbują.
Mądra dusza w modlitwie wytrwa codziennie, nie zaniedbując nawet jednego Zdrowaś Maryjo.
Mądra dusza nie będzie się dobrowolnie narażać na rozproszenia.
Mądra dusza, gdy ją nękać będą rozproszenia niedobrowolne, cierpliwie będzie je oddalać, myślą do Pana Boga powracać, ale modlitwy nie skróci. I nie porzuci.
Nigdy więc dla tych roztargnień mimowolnych nie trwóżmy się ani tym bardziej dla nich modlitwy nie opuszczajmy, bo tego tylko pragnie diabeł” (Św. Teresa z Avili, Twierdza wewnętrzna).
Bądź mądry. Wytrwaj w modlitwie codziennie!