Przez ojczyznę ziemską do ojczyzny niebieskiej

Chociaż święto państwowe, nie kościelne, dusza kochająca Pana Boga i Polskę gorliwie przybiega tam, gdzie sprawowany jest kult katolicki – Msza Święta w rycie rzymskim – aby błagać Pana Boga o odrodzenie wiary katolickiej w Ojczyźnie. Intencja najwyższej pilności.