Postanowienie perspektywiczne

To już jest piękne postanowienie, miłe Panu Bogu: do śmierci nie popełnię nigdy grzechu ciężkiego.
Łaska Boża jest nam dana. Wolna wola jest nam dana. Wielkie dary Boże!
Dzięki łasce Bożej i dzięki wolnej woli, postanowienia dochowam.
Dusza zgrzeszyć nie musi.
Dochować wierności może.
Powinna!